Vad är scam?

Vad är scam?

Det är inte bara i vardagslivet som vi använder engelska istället för svenska, för att det känns rätt eller också så hittar vi inget annat bättre ord. Speciellt yngre människor plockar lätt upp uttryck från film, musik och Internet samt andra ungdomar.

 

Vad betyder scam?

Engelskan är det självklara gemensamma språket vid internationella kontakter i allt från affärslivet till underhållningsbranschen. Därför används även oftast det engelska ordet på Internet. Scam är ett sådant ord som alla seniorer kanske inte vet riktigt vad det betyder. Följande är saxat från den IT-ordlista som finns bland övriga värdefulla länkar:

bedrägeri, svindel, bluff, blåsning, bondfångeri – det att man lurar människor att betala för något som de aldrig får. Alternativt att de be­talar dyrt för något värde­löst. – Ordet scam används i synner­het, men inte enbart, om genom­arbetade be­drä­ge­rier där be­drag­arna an­stränger sig för att dupera offren genom att tillverka för­falsk­ningar…

 

Lätt att bli lurad

Anledningen till att jag skriver om begreppet ”scam” speciellt är att jag hamnade på en hemsida som hade en produkt jag själv aldrig skulle tro på och köpa! Om ni vill läsa mer om den produkt jag hittade så kan ni göra det här. Hemsidor vars syfte är att lura folk är oftast mycket skickligt utformade. Jag tänker inte ta exempel eftersom min åsikt är att man ska vara försiktig med att peka ut något som lurendrejeri eller påstå att någon försöker lura andra på nätet. Det bör man ha 100% belägg för. Det finns dock olika myndigheter och organisationer som tillvaratar konsumentens intressen. Om du misstänker att en verksamhet inte är seriös så kan du vända dig till Konsumentverket.

 

Hur kan man kolla upp en webbsida?

En del webbplatser ser vid första anblicken mycket trovärdiga ut. Det är först då du börjar ta del av informationen som det blir uppenbart att siten inte är seriös. När du hittar en produkt på nätet som du blir intresserad av så finns det några grundläggande saker du kan göra för att bedöma sitens trovärdighet. Internetstiftelsen har en sida med utmärkta råd för att avslöja falska hemsidor eller siter som försöker lura dig. Det handlar alltså om att använda sunt förnuft samt göra en helhetsbedömning av en hemsida.

Bert-Åke Byqvist Juninger

Det är jag som är ansvarig publicist av seniorsurfaren.se. Har arbetat som egenföretagare i grafiska branschen under hela mitt yrkesverksamma liv huvudsakligen med marknadsföring och försäljning. Eftersom jag tyckte att det var så roligt och intressant med branschen så har jag, som pensionär, fortsatt med grafisk produktion där jag en gång började.