Länkar

Länkar

De 5 viktigaste länkarna till kunskap och information om Internet och digitala tjänster

Betalningshjälpen

Betalningshjälpen är ett samarbete mellan Mastercard, SPF Seniorerna och våra samarbetsbanker. Syftet är att göra det möjligt för fler att kunna delta i den digitala vardagsekonomi. Målet är att bidra till en positiv samhällsutveckling och se till att klyftan till de som är i ett digitalt utanförskap minskar. 

Digitalhjälpen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS har i uppdrag av regeringen att öka den digitala delaktigheten i samhället. Det gör PTS genom att underlätta för digitala nybörjare att ta ett första steg och komma igång med digitala tjänster samt att få koll på var det finns mer hjälp och information att få. 

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Källkritikbyrån

Källkritikbyrån är ett projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan. Källkritikbyrån granskar systematiskt påståenden på nätet och för vidare kunskapen vi har till allmänheten.

Säkerhetskollen

Med Säkerhetskollen vill SSF ge förebyggande hjälp och råd för att du ska känna dig säkrare online. Vi arbetar aktivt med Polis, myndigheter, försäkringsbolag och banker för att ligga i framkant i kampen mot den digitala brottsligheten. Detta gör vi bland annat genom att skicka ut dagsaktuella varningar gällande pågående digitala brott. På Säkerhetskollen kan du även göra självtester för att se hur din digitala säkerhet är och du kan också lämna in tips när du misstänker någon form av digital brottslighet.