Rädd för att handla på nätet?

Rädd för att handla på nätet?

Pandemin under 2020 och 2021 har fått många att handla mer på Internet. Det gäller speciellt de äldre som har lärt sig mer och vågar alltmer. Eftersom många fler nu gör sina inköp på nätet så kommer de fysiska butikerna att få det ännu svårare att överleva.

Mer och mer flyttas ut på nätet

Trots det finns det många som är skeptiska och rädda för att handla på Internet så flyttas allt mer ut på nätet. Därför är det en viktigt uppgift att få så många konsumenter som möjligt att känna sig trygga på nätet. De väletablerade webbutikerna har resurser att både certifiera sin e-handel samt avsätta resurser för att arbeta med synlighet via sökmotorerna och kommunicera att de har nöjda kunder. Därför väljer många köpare de stora kända aktörerna framför de mindre aktörerna eftersom de är rädda att bli lurade.

Säkerheten hos både de väletablerade näthandlarna och de mindre kända i Sverige är dock generellt bra. Dels tack vare lagar och regler som måste efterlevas, bland annat ”Lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster”. Dels så vet alla e-handlare att kunderna sviker ganska snabbt om de inte är nöjda.

Det går inte att bedriva en handel som bara säljer en vara en gång till en kund. Det är de flesta ehandlare medvetna om trots att det finns siter som faktiskt lurar besökare att köpa varor som de aldrig får eller produkter som är ren fejk! Men många butiker skulle kunna bli bättre på att förmedla trygghet till sina kunder.

Bert-Åke Byqvist Juninger

Det är jag som är ansvarig publicist av seniorsurfaren.se. Har arbetat som egenföretagare i grafiska branschen under hela mitt yrkesverksamma liv huvudsakligen med marknadsföring och försäljning. Eftersom jag tyckte att det var så roligt och intressant med branschen så har jag, som pensionär, fortsatt med grafisk produktion där jag en gång började.