Regler

Regler

 

www.seniorsurfaren.se och Facebookgruppen Seniorsurfare i Sverige är i första hand ett forum för dig som är 55+, i Sverige eller utlandet och är svenskspråkig samt vill lära dig mer om Internet, men även för dig som, oavsett ålder, gärna delar med dig till oss seniorer av den kunskap du själv har.​

Regler för Facebookgruppen

Ämnena i gruppen ska handla om Internet, samt problem och frågor som handlar om IT-verktyg (mobiler, surfplattor, datorer och tillbehör till dessa verktyg). 

Vi tar inte ansvar för resultat av aktiviteter som blivit en följd av etablerade forumrelationer. Skriv dina frågor som inlägg så att hela gruppen kan ta del av svaren. Du kan även ställa frågor anonymt om du känner dig bekvämare med det, dock måste frågorna då först godkännas av admin.

Vi vill möta dig som är diplomatisk, vänlig och hjälpsam. Gruppen kommer modereras med syftet att det ska råda en god ton i forumet. Det får gärna vara högt i tak, men under ordnade former.

Det är önskvärt att du har en personlig profilbild. Saknas det eller om innehållet på din huvudprofil är för knapphändigt för att bilda sig en uppfattning om vem du är så godkänns inte medlemsförfrågan. Detta för att skydda gruppen och medlemmarna mot spam, virus och liknande. Du måste läsa och godkänna gruppens regler!

Politik och religion hör inte hemma i detta forum. Det är inte tillåtet med reklam på Facebooksidan undantaget Seniorsurfarens affilatelänkar med syftet att finansiera verksamheten. Vi förbehåller oss också rätten att samarbeta med aktörer som kan tillföra Facebookgruppens medlemmar mervärden, vilket kan omfatta marknadsföring för dessa aktörer. Det är heller inte tillåtet att utan admins godkännande rekommendera eller hänvisa till grupper, företag eller andra organisationer.

Viktig information

Det är mycket viktigt att du INTE lämnar ut personliga uppgifter såsom lösenord, bankkortsnummer eller öppnar ditt bank ID på anmodan av annan person oavsett om det är en privatperson eller representant för ett företag som begär detta av dig. Klicka heller inte på länkar i mail om du inte är säker på avsändarens trovärdighet. Om du låter en support ta över din dator så måste du vara helt säker på tillförlitligheten.

Ta gärna del av Internetstiftelsens tips för grundläggande IT-säkerhet.

Sunt förnuft

Bussigt om ni inte publicerar stora och animerade GIF-bilder. De tar onödig plats och stör informationsflödet. Dessa tas bort (undantaget jul- och nyårsbilder). Använd emojis istället!

Bjud gärna in ett par tre vänner, som ni pratat med innan. Men inte 20-30 personer som kanske inte alls är intresserade.

Varmt välkommen!