Digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap

Snart ett halvår har gått sedan jag startade Seniorsurfaren. Ganska snabbt skapade jag en hemsida, startade en Facebookgrupp och samlade ihop utbildningsmaterial från nätet till hemsidan samt knöt kontakter som kunde ge oss seniorer rabatter på support och utbildning.

 

Det digitala utanförskapet

Målen var satta högre. Jag ville få ett engagemang i form av gästskribenter på den här bloggen och någon form av podd eller chat där gruppmedlemmar kunde utbyta erfarenheter. De senaste månaderna har det dock gått lite trögare. Därför har jag själv inte heller varit så aktiv. Det behövs ved på elden i form av respons från er medlemmar för att hålla lågan vid liv 🙂 Det är fortfarande en tillströmning av seniorer till Facebooksidan och vi är idag nästan 300 medlemmar. Men dels har jag dammsugit nätet efter små korta gratisfilmer om Internet och IT-verktyg och dels så finns det inte så mycket mer att skriva om eftersom jag inte är en professionell skribent. Därmed inte sagt att det inte finns något att göra och skriva om generellt. Det skrivs och pratas så mycket om det digitala utanförskapet! ”En halv miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. Äldre och lågutbildade hamnar utanför när samhällstjänsterna blir digitala. Dyrt att leva i digitalt utanförskap.” Det pratas, det skrivs och alla större pensionärsorganisationer har startat olika projekt för att dels hjälpa pensionärer och dels försöka öppna ögonen på olika beslutsfattare i allmänhet och politiker i synnerhet.

 

 

Mycket prat och liten verkstad

Som liten fristående aktör i periferin ser jag problemet med glasklar tydlighet. Det finns ingen samordning eller vilja att hjälpa privata initiativ! Alla vill köra sitt race. Det är ”mycket prat och liten verkstad”. Jag har försökt att få till någon form av samarbete med lite större pensionärsorganisationer och förmå deras redaktörer att skriva om Seniorsurfaren, men deras svar har varit allt från inget alls till ”vi har inte utrymme för detta just nu, men kanske i framtiden”, vilket är konstig eftersom det är nu som problematiken är som hetast. De som jag har fått draghjälp av, förutom att TechBuddy och Land Utbildning givit oss rabatter, är Facebookgrupperna ”Vi pensionärer”, ”Digital gemenskap med SPF Seniorerna” och ”Vänskapsklubben-60plus.se”. Därifrån har i stort sett alla ni gruppmedlemmar kommit. Jag tycker att SPF, Sveriges Pensionärsförbund, har varit mest hjälpsamma mot sina medlemmar och de försöker hålla igång både debatten och skapa studiematerial. Lyssna gärna på Nyhetsmorgons intervju med deras generalsekreterare Peter Sikström.

 

 

David och Goliat

Nu är det ju inte så att man måste ta det bibliska begreppet ”David och Goliat” bokstavligen. Se det mer som att Seniorsurfaren och dess medlemmar dvs ni är underdogs och att vi måste bli större för att kunna påverka. Gruppen måste alltså växa till antalet för att kunna höras bättre och bli att räkna med. Det kan bli tufft att höras genom mediebruset. Alla verkar vilja vara korsriddare mot det ”digitala utanförskapet”. Själv blev jag medveten om att problemet fanns långt efter det att jag startade Seniorsurfaren.

 

Du behöver inte bidra med mycket

Givetvis så vore det roligt med ett stort engagemang, men ditt bidrag behöver inte vara mer än att delta genom att gilla och kommentera samt handla genom de webbutiker som seniorsurfaren rekommenderar. Om du skulle känna lusten att skriva något som gästskribent eller har förslag som kan utveckla Seniorsurfaren så vore det förstås roligt. Till sist så skulle vi kunna bli dubbelt så ”stora” om var och en av oss kunde påverka en vän att ansluta sig till vår Facebookgrupp!

Bert-Åke Byqvist Juninger

Det är jag som är ansvarig publicist av seniorsurfaren.se. Har arbetat som egenföretagare i grafiska branschen under hela mitt yrkesverksamma liv huvudsakligen med marknadsföring och försäljning. Eftersom jag tyckte att det var så roligt och intressant med branschen så har jag, som pensionär, fortsatt med grafisk produktion där jag en gång började.