Ökad tillgänglighet till Internet

Ökad tillgänglighet till Internet

Om nu kommuner och olika myndigheter vill spara pengar genom att minska pappershanteringen som exempelvis traditionell post så måste ju, som jag ser det, de som lever i digitalt utanförskap få en subventionerad tillgång till både IT-verktyg, Internet och utbildning.

 

Varför stannar många idéer på ritbordet?

Men varför är detta fortfarande ett problem som kanske försvinner först när det ”växt bort” efter 15-20 år? Det borde väl finnas både eldsjälar, möjligheter att få bidrag till lokaler och flera organisationer och aktörer som tagit upp problemet. Det skrivs spaltmeter på nätet och travas högar med utredningar om det digitala utanförskapet. Jag säger fortfarande samma sak som i ett tidigare blogginlägg här på hemsidan. Det finns ingen samordning eller vilja att hjälpa privata initiativ! Alla vill köra sitt race. Det är ofta ”mycket prat och liten verkstad”. Jag hittade dock en riktigt bra sammanfattning av problemet och förslag till lösningar. Är det något som vi i gruppen kan göra något av tro?

 

Finns den rätta viljan finns det lösningar

Jag ställde i ett Facebookinlägg nyligen frågan om vår grupp/du som seniorsurfare kan göra något för att hjälpa till (påverka makthavare, introducera din granne, vän eller liknande) Har någon i gruppen viljan och intresset för att hjälpa till att bidra till att minska ”det digitala utanförskapet” (cirka 1/2 miljon svenskar) eller sitter vi alla som ”klarar av” tekniken nöja i vår egen lilla blomstrande digitala berså?

 

Öka tillgänglighet kan betyda flera saker

Jag tror att tillgängligheten måste ökas på flera sätt. Alla som vill hjälpa till måste börja engagera sig och beslutsfattare borde se till att pengarna läggs på subventioner och bidrag till de som står utanför den digitala världen. ”Många behöver bara en knuff för att komma igång. Som regel är det den äldres familj och vänner som kan ge störst effekt vad gäller detta. Familj och vänner känner individen bäst och det är lättare för dem att komma på vad som kan vara intressant.” Detta citat stod att läsa i en intressant artikel från Funka.

 

Det kan Funka

Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet. Att inte ha tillgång till Internet och IT-verktyg är ett hinder för att kunna fungera optimalt i dagens samhälle. SeniorNet Sweden (SeniorNet) är en ideell förening vars grundidé är att seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Med finansiering från Post- och Telestyrelsen och stöd från Funka ska SeniorNet ta fram en skräddarsydd handledarutbildning för att öka digital delaktighet. För er som vill hjälpa till finns inte bara Seniorsurfaren utan även andra möjligheter, läs mer om SeniorNet och låt dig inspireras av volontären Gunilla Yhuel Sätterberg i inslaget från TV4

 

Bert-Åke Byqvist Juninger

Det är jag som är ansvarig publicist av seniorsurfaren.se. Har arbetat som egenföretagare i grafiska branschen under hela mitt yrkesverksamma liv huvudsakligen med marknadsföring och försäljning. Eftersom jag tyckte att det var så roligt och intressant med branschen så har jag, som pensionär, fortsatt med grafisk produktion där jag en gång började.