Seniorsurfaren

Ett forum för dig som är 65+ och vill lära dig mer om Internet samt för dig som, oavsett ålder, gärna delar med dig till oss seniorer av den kunskap du själv har.

Om seniorsurfaren

Seniorsurfaren är ett privat initiativ och ideellt forum med syftet att hjälpa alla 65 plussare med frågor som handlar om Internet. Tanken är att du som är lite mer kunnig, ska kunna hjälpa de som har mindre kunskap om hur man använder Internet och olika IT-verktyg, exempelvis mobiler, surfplattor och datorer. Men också att vi alla ska kunna dela sådant som händer eller har hänt under livet som uppkopplad.

Bert-Åke Byqvist Juninger
Senior designer, BJ Webdesign

Som medlem i Seniorsurfarens Facebookgrupp får du rabatt hos TechBuddy samt Land Utbildnings webbutbildningar