Seniorsurfaren

Ett kostnadsfritt forum för dig som är 55+ och vill lära dig mer om Internet samt för dig som, oavsett ålder, gärna delar med dig till oss seniorer av den kunskap du själv har.

Om seniorsurfaren

Seniorsurfaren är ett privat initiativ och ideellt forum med syftet att kostnadsfritt hjälpa alla 55 plussare med frågor som handlar om Internet. Tanken är att du som är lite mer kunnig, ska kunna hjälpa de som har mindre kunskap om hur man använder Internet och olika IT-verktyg, exempelvis mobiler, surfplattor och datorer. Men också att vi alla ska kunna dela sådant som händer eller har hänt under livet som uppkopplad.

Bert-Åke Byqvist Juninger
Senior designer, BJ Webdesign

Som medlem i Seniorsurfarens Facebookgrupp får du rabatt på hjälp med tekniken i hemmet hos TechBuddy samt på Land Utbildnings webbutbildningar. Seniorsurfaren rekommenderar också leverantörer av teknik för hemmet och olika slags hjälpmedel för seniorer. Klicka på respektive logotype för att läsa mer!